Menu Zavřeno

Informace k zahájení školního roku 2021/2022

školák

Vážení rodiče, milí žáci,

dovolte nám shrnout několik podstatných informací k zahájení školního roku 2021/2022. Na všechny žáky se těšíme ve středu 1. září 2021. Pro všechny třídy v tento den platí, že ve škole stráví, tak jak je zvykem, pouze jednu vyučovací hodinu se svými třídními učiteli, a to ve svých kmenových třídách.

Ve čtvrtek 2. září i v pátek 3. září 2021 platí pro žáky druhých až devátých ročníků konec vyučování mezi 11:40 – 12:30 a to podle následujícího klíče:

 

  • 2.A + 2.B + 3.B + 4.A + 4.B + 4.C končí v 11:40
  • 2.C + 3.A +5.A + 5.B + 5.C končí v 11:50
  • 3.C + 6.A + 6.B + 6.C končí ve 12:00
  • 7.A + 7.B ve 12:10
  • 8.A + 8.B ve 12:20
  • 9.A + 9.B ve 12:30

 

Ve čtvrtek mají pro tyto třídy jejich třídní učitelé připraveny třídnické hodiny, v pátek se již ale vyučuje dle platného, byť zkráceného, rozvrhu.

Noví prvňáčci skončí v úterý 2. září v 9:45, ve středu 3. září pak v 10:45.

Školní družina je ve středu 1. září v provozu v časech 6:45 – 7:40 a 8:45 – 17:00. Je ale nutné na první den přinést lísteček s informací, v kolik hodin bude dítě odcházet. Zároveň v tento den obdrží všichni žáci přihlášky do družiny. V dalších dnech funguje, pro přihlášené žáky, školní družina v běžném režimu.

Školní jídelna funguje též, ale platí, že 1. září jsou všichni strávníci automaticky odhlášeni, ale mohou se do 8:00 téhož dne přihlásit a následně jim bude oběd vydán od 11:00. Od 2. září jsou všichni strávníci naopak automaticky přihlášeni a v případě, že na oběd nechtějí jít, je nutné je odhlásit.

Situace ohledně testování žáků na přítomnost covid-19 bude pro větší přehlednost komunikována v samostatné aktualitě.

Posted in Archiv Školní rok 2021/2022