Menu Zavřeno

Informace k testování žáků

Vážení rodiče,

dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20.8.2021 č. j. MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN bude na naší základní škole probíhat ve dnech 1., 6. a 9. září 2021 screeningové testování žáků. Důvodem je v co nejkratší době po prázdninách, tedy čase cestování a setkávání se, prověřit situaci tak, aby následně mohla probíhat v co nejméně omezeném režimu prezenční výuka.

Testování proběhne neinvazivní cestou pomocí antigenních testů, které si děti provedou samy (stejně jako koncem minulého školního roku). Testovat se budou v daný den vždy na začátku první hodiny a do doby výsledku testu je tedy logické, že žáci musí použít ochranu dýchacích cest (stačí chirurgická rouška, respirátor není nutný). Pokud by se objevil pozitivní výsledek, žák bude trávit čas v připravené izolační místnosti a následně bude předán zákonnému zástupci. Zákonní zástupci pak mají povinnost nahlásit tuto skutečnost ošetřujícímu lékaři, který vypíše žádanku na PCR test, který pozitivní výsledek potvrdí či vyvrátí.

Testování se nebude týkat jedinců, kteří jsou alespoň 14 dní po ukončeném očkování a tento fakt doloží certifikátem, mají platný PCR test z certifikované laboratoře, či splňují lhůtu do 180 dnů po prodělání nemoci, kterou opět doloží potvrzením.

Žáci si mohou donést svůj vlastní antigenní test a otestovat se na místě, test však musí být ze seznamu schválených testů MZČR.

Během vyučování nemusí testovaní žáci používat ochranu dýchacích cest, při pobytu ve společných prostorách (například během přestávek, před vyučováním) ano.

1. září se nebudou testovat žáci prvních ročníků. Pro ně využíváme možnost výjimky a nebudeme narušovat důstojnost pro ně pamětihodného okamžiku. Jejich testování proběhne tedy až 2. září. Jejich doprovod (rodiče, prarodiče, …) nemusí nic dokládat, ale po celou dobu musí mít nasazený respirátor. Děti v lavicích však ne, pouze při pobytu ve společných prostorách musí nosit minimálně chirurgickou roušku.

Ještě připomínáme, že při návratu z oblastí s vysokým a velmi vysokým rizikem platí povinnost podstoupit po vstupu na území ČR nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den, RT-PCR test. Do doby výsledku tohoto testu je nutná samoizolace a není tak možné nastoupit do školy.

Dále si dospělé osoby za účelem snížení rizika omezení prezenčního vyučování dovoluji vyzvat k minimalizaci návštěv budovy základní školy. Pokud je to nutné, domluvte si prosím předem schůzku na konkrétní čas. Po celou dobu pobytu ve vnitřních prostorách školy platí pro návštěvy povinnost nosit respirátor.

Mějme prosím všichni na paměti, že veškerá tato opatření spojená s nemalou administrativou zejména pro pedagogy, probíhají z důvodu co nejhladšího přechodu k „normálnímu“ školnímu roku. Mějme prosím toto na paměti a pamatujme, že svoboda jednoho končí přesně tam, kde začíná svoboda druhého. Respekt a vzájemná tolerance jsou klíčem k úspěšnému fungování společnosti jako celku.

 

Zde odkaz na příbalový leták používaného testu – strana 1, strana 2

 

Mgr. Jiří Ptáčník, ředitel školy

Posted in Aktuality

Mohlo by vás zajímat