Menu Zavřeno

Screeningové testování

Vážení rodiče,

dovolte mi Vás informovat, že ve dnech 8. a 15. listopadu platí pro náš region, tedy i pro naši školu, dle přílohy mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č.j. MZDR 14600/2021-20/MIN/KAN ze dne 1. listopadu 2021, povinnost zajištění screeningového testování žáků.

Testování proběhne neinvazivní cestou pomocí antigenních testů, které si děti provedou samy (stejné testy i způsob provedení testu jako v září 2021). Testovat se budou v daný den vždy na začátku první hodiny a do doby výsledku testu musí žáci použít ochranu dýchacích cest (chirurgická rouška, respirátor není nutný). Pokud by se objevil pozitivní výsledek, žák bude trávit čas v připravené izolační místnosti a následně bude předán zákonnému zástupci, kterého škola kontaktuje. Zákonní zástupci pak mají povinnost nahlásit tuto skutečnost ošetřujícímu lékaři, který vypíše žádanku na PCR test, který pozitivní výsledek potvrdí či vyvrátí.

Testování se nebude týkat jedinců, kteří jsou minimálně 15. den po ukončeném očkování a tento fakt doloží certifikátem, mají platný PCR test z certifikované laboratoře, či neuplynulo více než 180 dnů od prodělání nemoci, což opět doloží potvrzením. Přesto by, vzhledem k aktuální mu vývoji, nebylo kontrolní přetestování i těchto dětí od věci a škola jej umožní.

Žáci si mohou donést svůj vlastní antigenní test, ale provedou jej až společně s ostatními dětmi.

Sále platí, že jinak během vyučování nemusí žáci používat ochranu dýchacích cest, ale při pobytu ve společných prostorách (například během přestávek, před vyučováním) ano.

Dále si dospělé osoby za účelem snížení rizika omezení prezenčního vyučování dovoluji vyzvat k minimalizaci návštěv budovy základní školy. Pokud je to nutné, domluvte si prosím předem schůzku na konkrétní čas. Po celou dobu pobytu ve vnitřních prostorách školy platí pro návštěvy povinnost nosit respirátor.

 

Mgr. Jiří Ptáčník, ředitel školy

Posted in Aktuality

Mohlo by vás zajímat