Menu Zavřeno

Třídnické hodiny

vyučování bude končit postupně

1. třídy v 10,45,

2. – 4. třídy v 11,40

5. – 6. třídy v 11,55

7. – 9. třídy v 12,15

Žáci si rozdají učebnice, seznámí se se školním řádem a připraví třídy na vyučování, konkrétní program zadá třídní učitel.