Menu Zavřeno

Zaměstnanci a jejich kontakty

Vedení školy
Mgr. Malá zszelenec@zszelenec.ne
Mgr. Havelková marcela.havelkova@zszelenec.net
Výchovný poradce Mgr. Šimáková lada.simakova@zszelenec.net
Speciální pedagog Mgr. Listopadová martina.listopadova@zszelenec.net
Třídní učitelé:
1.A        Mgr. Duchková   libuse.duchkova@zszelenec.net
1.B               Mgr. Veselá   petra.vesela@zszelenec.net
1.C Mgr. Břízová              jitka.brizova@zszelenec.net
2.A Mgr. Jirešová            eliska.jiresova@zszelenec.net
2.B Mgr. Šimáková          lada.simakova@zszelenec.net
2.C M. Kořánová              marketa.koranova@zszelenec.net
3.A Mgr. Hubáček           vladimir.hubacek@zszelenec.net
3.B Bc . Jireš                     pavel.jires@zszelenec.net
3.C Mgr. Černá                 nadezda.cerna@zszelenec.net
4.A Mgr. Forkertová       vera.forkertova@zszelenec.net
4.B  Mgr.Listopadová Havlová  martina.listopadova@zszelenec.net
4.C Ing. Bullová               mirka.bullova@zszelenec.net
5.A Ing. Suldovská           petra.suldovska@zszelenec.net
5.B Mgr. Šeflová            milada.seflova@zszelenec.net
5.C  PhDr. Klimšová         jana.klimsova@zszelenec.net
5.D Mgr. Verflová            hana.verflova@zszelenec.net
6.A  Mgr. Beňová            petra.benova@zszelenec.net
6.B Mgr. Čumpelíková   nikola.cumpelikova@zszelenec.net
7.A Ing. Raif                     ondrej.raif@zszelenec.net
7.B  Ing. Preclíková         anna.preclikova@zszelenec.net
8.A   Mgr. Suchý               ales.suchy@zszelenec.net
8.B Mgr. Černá                 pavla.cerna@zszelenec.net
8.C Mgr. Suchánek         petr.suchanek@zszelenec.net
9.A Mgr. Hejnic               jan.hejnic@zszelenec.net
9.B  Mgr. Myrdaczová     martina.myrdaczova@zszelenec.net
9.C Mgr. Polívka              tomas.polivka@zszelenec.net

Netřídní učitelé:

Balák Ondřej ondrej.balak@zszelenec.net

Mgr. Barešová (NJ) lenka.baresova@zszelenec.net

Ing. Dresselová(M,NJ)  jana.dresselova@zszelenec.net

Mgr.Jurzykowská (FJ,MV) pavlina.jurzykowska@zszelenec.net

Mgr. Kafková (PČ,VV)  jarmila.kafkova@zszelenec.net

PhD. Kotlánová (Přv,Př) eva.kotlanova@zszelenec.net

Mgr. Matoušková (AJ)     jana.matouskova@zszelenec.net

Mgr. Pařízková (AJ) barbara.parizkova@zszelenec.net

RNDr. Ernest (F,In)  robert.ernest@zszelenec.net

Ing. Laníková (AJ)     kristyna.lanikova@zszelenec.net

PhDr. Kubišova (ČJ) vlasta.kubisova@zszelenec.net

Ing. Sládečková (Ch,Př) vladislava.sladeckova@zszelenec.net

Vychovatelky školní družiny: vedoucí ŠD : B. Šimonová  barbora.simonova@zszelenec.net
Bc. Brandesová     michaela.brandesova@zszelenec.net

P. Horká                 petra.horka@zszelenec.net

Ing. Chudková      dana.chudkova@zszelenec.net

M. Machatá          marcela.machata@zszelenec.net

Mgr. Mikič                 maja.mikič@zszelenec.net

J. Sommerová      jana.sommerova@zszelenec.net

Š. Spitzerová        sarka.spitzerova@zszelenec.net

M. Šmolíková      monika.smolikova@zszelenec.net

M. Troníčková    martina.tronickova@zszelenec.net
Asistenti pedagoga:
H. Donátová                hana.donatova@zszelenec.net

K. Kučerová                 katerina.kucerova@zszelenec.net

M. Machatá                 marcela.machata@zszelenec.net

J. Slapničková             Jaroslava.slapnickova@zszelenec.net

K. Spitzerova                karolina.spitzerova@zszelenec.net

Bc.M. Svobodová          michaela.svobodova@zszelenec.net

Ing. Vrbová                     marie.vrbova@zszelenec.net

M. Zaňáková DiS          martina.zanakova@zszelenec.net

Nepedagogičtí pracovníci :
P. Bachtík, I. Bachtíková, H. Blaštíková, J. Čičmancová,R. Dudová, H. Dynybylová, M. Kašperová,D. Kočevárová, J. Kožárová, L. Sivets.