Menu Zavřeno

Zaměstnanci a jejich kontakty

Vedení školy
ředitel školy Mgr. Jiří Ptáčník jiri.ptacnik@zszelenec.cz
zástupce ředitele pro 1. stupeň Mgr. Martina Listopadová Havlová martina.listopadova@zszelenec.cz
zástupce ředitele pro 2. stupeňMgr. Martina Myrdaczovámartina.myrdaczova@zszelenec.cz
Výchovný poradce Ing. Anna Preclíkováanna.preclikova@zszelenec.cz
Speciální pedagog Mgr. Martina Listopadová Havlová martina.listopadova@zszelenec.cz
Třídní učitelé:
1.A        Mgr. Eliška Jirešová  eliska.jiresova@zszelenec.cz
1.B               Mgr. Hana Verflová   hana.verflova@zszelenec.cz
2.A Mgr. Libuše Duchková           libuse.duchkova@zszelenec.cz
2.B Mgr. Petra Veselá          petra.vesela@zszelenec.cz
2.C Mgr. Jitka Břízová             jitka.brizova@zszelenec.cz
3.A Tomáš Špelina          tomas.spelina@zszelenec.cz
3.B Mgr. Milada Šeflová, MBA                   milada.seflova@zszelenec.cz
3.C Markéta Kořánová                marketa.koranova@zszelenec.cz
4.A Mgr. Vladimír Hubáček       vladimir.hubacek@zszelenec.cz
4.B  Bc. Pavel Jireš  pavel.jires@zszelenec.cz
4.C Mgr. Aleš Suchý               ales.suchy@zszelenec.cz
5.A Mgr. Věra Forkertová           vera.forkertova@zszelenec.cz
5.B Mgr. Martina Listopadová Havlová            martina.listopadova@zszelenec.cz
5.C  Ing. Petra Čákorová         petra.cakorova@zszelenec.cz
6.A  Ing. Petra Suldovská           petra.suldovska@zszelenec.cz
6.B Mgr. Jana Štěchová   jana.stechova@zszelenec.cz
6.CPhDr. Jana Slončíkovájana.klimsova@zszelenec.cz
7.A Mgr. Petra Beňová                    petra.benova@zszelenec.cz
7.B  Mgr. Martin Myrdaczová         martina.myrdaczova@zszelenec.cz
8.A   Ing. Ondřej Raif               ondrej.raif@zszelenec.cz
8.B Ing. Anna Preclíková                anna.preclikova@zszelenec.cz
9.A Mgr. Jan Hejnic               jan.hejnic@zszelenec.cz
9.B  Mgr. Petr Suchánek    petr.suchanek@zszelenec.cz

Netřídní učitelé:

Ing. Jana Dresselová  jana.dresselova@zszelenec.cz

Mgr. Pavlína Jurzykowská     pavlina.jurzykowska@zszelenec.cz

Mgr. Jarmila Kafková     jarmila.kafkova@zszelenec.cz

Mgr. Eva Kotlánová, Ph.D.    eva.kotlanova@zszelenec.cz

Mgr. Jana Matoušková     jana.matouskova@zszelenec.cz

Mgr. Barbara Pařízková     barbara.parizkova@zszelenec.cz

Ing. Kristýna Laníková     kristyna.lanikova@zszelenec.cz

Ing. Jana Pongrácová     jana.pongracova@zszelenec.cz

Mgr. Maja Mikič     maja.mikic@zszelenec.cz

Mgr. Radka Johnová     radka.johnova@zszelenec.cz

Mgr. Veronika Kánská     veronika.kanska@zszelenec.cz

Mgr. Nikola Čumpelíková     nikola.cumpelikova@zszelenec.cz

 

Vychovatelky školní družiny:

Barbora Šimonová (vedoucí školní družiny)     barbara.simonova@zszelenec.cz

Bc. Michaela Brandesová     michaela.brandesova@zszelenec.cz

Petra Horká     petra.horka@zszelenec.cz

Ing. Dana Chudková     dana.chudkova@zszelenec.cz

Marcela Machatá     marcela.machata@zszelenec.cz

Jana Sommerová     jana.sommerova@zszelenec.cz

Šárka Spitzerová     sarka.spitzerova@zszelenec.cz

Monika Šmolíková     monika.smolikova@zszelenec.cz

 

Asistenti pedagoga:

Hana Tošovská     hana.tosovska@zszelenec.cz

Hana Donátová     hana.donatova@zszelenec.cz

Kateřina Kučerová     katerina.kucerova@zszelenec.cz

Marcela Machatá     marcela.machata@zszelenec.cz

Jaroslava Slapničková     jaroslava.slapnickova@zszelenec.cz

Bc. Michaela Svobodová     michaela.svobodova@zszelenec.cz

Ing. Marie Vrbová     marie.vrbova@zszelenec.cz

Jana Vorasická     jana.vorasicka@zszelenec.cz

Věra Kliková     vera.klikova@zszelenec.cz

Ivana Štěpánová     ivana.stepanova@zszelenec.cz

Monika Šmolíková     monika.smolikova@zszelenec.cz

Nepedagogičtí pracovníci:

I. Bachtíková, H. Blaštíková, J. Čičmancová, R. Dudová, H. Dynybylová, M. Kašperová, D. Kočevárová, J. Kožárová, L. Sivets., I. Kulman