Menu Zavřeno

Zaměstnanci a jejich kontakty

Vedení školy
ředitel školy Mgr. Jiří Ptáčník jiri.ptacnik@zszelenec.cz
zástupce ředitele pro 1. stupeň Mgr. Martina Listopadová Havlová martina.listopadova@zszelenec.cz
zástupce ředitele pro 2. stupeňMgr. Martina Myrdaczovámartina.myrdaczova@zszelenec.cz
Výchovný poradce Ing. Anna Preclíkováanna.preclikova@zszelenec.cz
Speciální pedagog

Hospodářka školy
Mgr. Martina Listopadová Havlová

Bc. Michaela Svobodová   
martina.listopadova@zszelenec.cz

michaela.svobodova@zszelenec.czŠkolní psycholog Mgr., Ing. Petra Hrdličkovápetra.hrdlickova@zszelenec.cz
Třídní učitelé:
1.A        Mgr. Libuše Duchkoválibuse.duchkova@zszelenec.cz
1.B               Mgr. Petra Veselápetra.vesela@zszelenec.cz
2.A Mgr. Eliška Jirešová       eliska.jiresova@zszelenec.cz
2.B Mgr. Hana Verflová        hana.verflova@zszelenec.cz
      
3.A Mgr. Martina Listopadová Havlová martina.listopadova@zszelenec.cz
3.B Mgr. Maja Mikič                  maja.mikic@zszelenec.cz
3.C Mgr. Jitka Břízová               jitka.brizova@zszelenec.cz
4.A Tomáš Špelina      tomas.spelina@zszelenec.cz
4.B  Tereza Chauturová tereza.chauturova@zszelenec.cz
4.C Markéta Kořánová         marketa.koranova@zszelenec.cz
5.A Mgr. Vladimír Hubáček        vladimir.hubacek@zszelenec.cz
5.B Bc. Pavel Jireš         pavel.jires@zszelenec.cz
5.C  Mgr. Aleš Suchý         ales.suchy@zszelenec.cz
6.A  Ing. Petra Čákorová       petra.cakorova@zszelenec.cz
6.B Mgr. Jan Hejnic jan.hejnic@zszelenec.cz
7.A Ing. Petra Suldovská                    petra.suldovska@zszelenec.cz
7.B  Mgr. Petr Suchánek      petr.suchanek@zszelenec.cz
7.CPhDr. Jana Slončíkovájana.klimsova@zszelenec.cz
8.A   Mgr. Petra Beňová              petra.benova@zszelenec.cz
8.B Mgr. Martina Myrdaczova             martina.myrdaczova@zszelenec.cz
9.A Ing. Ondřej Raif            ondrej.raif@zszelenec.cz
9.B  Ing. Anna Preclíková  anna.preclikova@zszelenec.cz

Netřídní učitelé:

Ing. Jana Dresselová  jana.dresselova@zszelenec.cz

Mgr. Pavlína Jurzykowská     pavlina.jurzykowska@zszelenec.cz

Mgr. Jarmila Kafková     jarmila.kafkova@zszelenec.cz

Mgr. Jana Matoušková     jana.matouskova@zszelenec.cz

Mgr. Barbara Pařízková     barbara.parizkova@zszelenec.cz

Ing. Kristýna Laníková     kristyna.lanikova@zszelenec.cz

Ing. Jana Pongrácová     jana.pongracova@zszelenec.cz

Mgr. Maja Mikič     maja.mikic@zszelenec.cz

Mgr. Radka Johnová     radka.johnova@zszelenec.cz

Mgr. Veronika Kánská     veronika.kanska@zszelenec.cz

Mgr. Nikola Čumpelíková     nikola.cumpelikova@zszelenec.cz

Ing. Lucie Finková   lucie.finkova@zszelenec.cz

Mgr. Soňa Tomková   sona.tomkova@zszelenec.cz

Jana Jírů, DiS.   jana.jiru@zszelenec.cz

Vychovatelky školní družiny:

Barbora Šimonová (vedoucí školní družiny)     barbara.simonova@zszelenec.cz

Bc. Michaela Brandesová     michaela.brandesova@zszelenec.cz

Petra Horká     petra.horka@zszelenec.cz

Ing. Dana Chudková     dana.chudkova@zszelenec.cz

Marcela Machatá     marcela.machata@zszelenec.cz

Jana Sommerová     jana.sommerova@zszelenec.cz

Šárka Spitzerová     sarka.spitzerova@zszelenec.cz

Monika Šmolíková     monika.smolikova@zszelenec.cz

Asistenti pedagoga:

Hana Tošovská     hana.tosovska@zszelenec.cz

Hana Donátová     hana.donatova@zszelenec.cz

Kateřina Kučerová     katerina.kucerova@zszelenec.cz

Marcela Machatá     marcela.machata@zszelenec.cz

Jaroslava Slapničková     jaroslava.slapnickova@zszelenec.cz

Ing. Marie Vrbová     marie.vrbova@zszelenec.cz

Jana Vorasická     jana.vorasicka@zszelenec.cz

Věra Kliková     vera.klikova@zszelenec.cz

Ivana Štěpánová     ivana.stepanova@zszelenec.cz

Monika Šmolíková     monika.smolikova@zszelenec.cz

Jana Jírů, DiS.        jana.jiru@zszelenec.cz

Ing. Magda Peštová Kopecká

Linda Štrýblová         linda.stryblova@zszelenec.cz

Nepedagogičtí pracovníci:

I. Bachtíková, H. Blaštíková, J. Čičmancová, R. Dudová, H. Dynybylová, M. Kašperová, D. Kočevárová, J. Kožárová, L. Sivets., I. Kulman