Menu Zavřeno

školní parlament organizuje: „UKLIĎME SVOJI OBEC“

 

      

Školní parlament organizuje, ve spolupráci s obcí, pravidelnou celoškolní akci „UKLIĎME SVOJI OBEC“ v návaznosti na  celorepublikovou akci „Ukliďme Česko“. Jednotlivé ročníky mají, dle informací ( Plakát 29.9.-9.10.2020 )na starost část obce, kterou mají během dvou týdnu zbavit nepořádku. Akce je součástí „Místně zakotveného učení“, které buduje silný vztah k místu, kde žáci žijí, s cílem posílit jejich ekologickou gramotnost a vzdělávání se propojuje s děním ve vlastní obci.

školní parlament

 

Posted in Archiv Školní rok 2021/2022, Školní parlament