Menu Zavřeno

Zaměstnanci a jejich kontakty

Vedení školy    
ředitel školy Mgr. Jiří Ptáčník jiri.ptacnik@zszelenec.cz
zástupce ředitele pro 1. stupeň Mgr. Martina Listopadová Havlová martina.listopadova@zszelenec.cz
zástupce ředitele pro 2. stupeň Mgr. Martina Myrdaczová martina.myrdaczova@zszelenec.cz
Hospodářka školy Bc. Michaela Svobodová michaela.svobodova@zszeleneczszelenec.cz
     
Specializovaní pracovníci    
Výchovný poradce Ing. Anna Preclíková anna.preclikova@zszelenec.cz
Speciální pedagog
Školní psycholog
Garant pro vzdělávání nadaných
Bc. Hana Donátová
Mgr., Ing. Petra Hrdličková
Ing. Kristýna Laníková
hana.donatova@zszelenec.cz
petra.hrdlickova@zszelenec.cz
kristyna.lanikova@zszelenec.cz     
Třídní učitelé:    
1.A Mgr. Eliška Jirešová eliska.jiresova@zszelenec.cz
1.B Mgr. Věra Bartůšková vera.bartuskova@zszelenec.cz
1.C Mgr. Jitka Břízová jitka.brizova@zszelenec.cz
         
2.B Mgr. Petra Veselá petra.vesela@zszelenec.cz
2.A Mgr. Libuše Duchková libuse.duchkova@zszelenec.cz
     
3.A Mgr. Veronika Kánská veronika.kanska@zszelenec.cz
3.B Mgr. Hana Verflová hana.verflova@zszelenec.cz
     
4.A Mgr. Martina Listopadová Havlová martina.listopadova@zszelenec.cz
4.B Mgr. Maja Mikič                  maja.mikic@zszelenec.cz
         
     
5.A Bc. Tomáš Špelina      tomas.spelina@zszelenec.cz
5.B  Mgr. Tereza Chauturová tereza.chauturova@zszelenec.cz
5.C Markéta Kořánová         marketa.koranova@zszelenec.cz
     
6.A Mgr. Nikola Suchá        nikola.sucha@zszelenec.cz
6.B Mgr. Aleš Suchý    ales.suchy@zszelenec.cz
     
7.A  Ing. Petra Čákorová       petra.cakorova@zszelenec.cz
7.B Mgr. Jan Hejnic jan.hejnic@zszelenec.cz
     
8.A Ing. Petra Suldovská                petra.suldovska@zszelenec.cz
8.B  Ing. Ondřej Raif ondrej.raif@zszelenec.cz
8.C PhDr. Jana Slončíková jana.klimsova@zszelenec.cz
     
9.A   Mgr. Jana Pongrácová            jana.pongracova@zszelenec.cz
9.B Mgr. Martina Myrdaczova             martina.myrdaczova@zszelenec.cz
     

Netřídní učitelé:

Ing. Jana Dresselová    (NJ)    jana.dresselova@zszelenec.cz

Mgr. Pavlína Jurzykowská  (FRJ)     pavlina.jurzykowska@zszelenec.cz

Mgr. Jarmila Kafková   (ČJ/VV)     jarmila.kafkova@zszelenec.cz

Mgr. Jana Matoušková    (AJ 1. stupeň)   jana.matouskova@zszelenec.cz

Mgr. Barbara Pařízková    (AJ 2. stupeň)    barbara.parizkova@zszelenec.cz

Ing. Kristýna Laníková    (AJ 2. stupeň)    kristyna.lanikova@zszelenec.cz

Mgr. Radka Johnová     (AJ 1. stupeň)    radka.johnova@zszelenec.cz

Ing. Lucie Finková    (CH,M)       lucie.finkova@zszelenec.cz

Mgr. Soňa Tomková   (ČJ)      sona.tomkova@zszelenec.cz

Jana Jírů, DiS.    (AP, HV)      jana.jiru@zszelenec.cz

Ing. Petr Coufal     (INF)     petr.coufal@zszelenec.cz

Ing. Anna Preclíková    (AJ 2. stupeň)    anna.preclikova@zszelenec.cz

 

Vychovatelky školní družiny:

Barbora Šimonová (vedoucí školní družiny)     barbara.simonova@zszelenec.cz

Petra Horká     petra.horka@zszelenec.cz

Ing. Dana Chudková     dana.chudkova@zszelenec.cz

Marcela Machatá     marcela.machata@zszelenec.cz

Jana Sommerová     jana.sommerova@zszelenec.cz

Šárka Spitzerová     sarka.spitzerova@zszelenec.cz

Monika Šmolíková     monika.smolikova@zszelenec.cz

 

Asistenti pedagoga:

Hana Tošovská     hana.tosovska@zszelenec.cz

Hana Donátová     hana.donatova@zszelenec.cz

Kateřina Kučerová     katerina.kucerova@zszelenec.cz

Marcela Machatá     marcela.machata@zszelenec.cz

Jaroslava Slapničková     jaroslava.slapnickova@zszelenec.cz

Ing. Marie Vrbová     marie.vrbova@zszelenec.cz

Jana Vorasická     jana.vorasicka@zszelenec.cz

Věra Kliková     vera.klikova@zszelenec.cz

Ivana Štěpánová     ivana.stepanova@zszelenec.cz

Monika Šmolíková     monika.smolikova@zszelenec.cz

Jana Jírů, DiS.        jana.jiru@zszelenec.cz

Ing. Magda Peštová Kopecká       magda.kopecka@zszelenec.cz

Linda Štrýblová         linda.stryblova@zszelenec.cz

Nepedagogičtí pracovníci:

I. Bachtíková, H. Blaštíková, J. Čičmancová, R. Dudová, H. Dynybylová, M. Kašperová, D. Kočevárová, J. Kožárová, L. Sivets., I. Kulman