Vážení rodiče,

snažíme se zorganizovat volný čas dětí   tak, aby ve škole mohly zůstat i odpoledne. Pokusíme se všem nabídnout i nové kroužky v odd KROUŽKY.

Pravidla pronajímání tělocvičny platná od roku 2016

 1. V termínu od 5.6. do 9.6. příslušného kalendářního roku zašlou zájemci o pronájem v následujícím školním roce požadovaný rozvrh svých aktualit na e-mail školy zszelenec@zszelenec.net.
 2. V rámci kroužků pro děti bude mít každý nájemce zaručen minimální počet hodin tak, aby jedna hodina byla v čase

16-17,jedna hodina 17-18 a jedna hodina 18-19hodin.

 1. V termínu do 15.6. proběhne schůzka všech nájemců, kde budou mít možnost jednotlivé termíny upřesnit, nebo dohodou změnit. V případě, že k dohodě nedojde, bude nájemce sporné hodiny určen losem. Na základě této dohody budou do 20.6. podepsány s jednotlivými nájemci smlouvy.
 2. Nájemci odevzdají pronajímateli klíče od pronajímaných prostor do konce června. Pokud budou chtít pronajímat prostory i v době prázdnin, bude vyhotoven dodatek k dohodě s přesnými dny a časy tak, aby byl zabezpečen přiměřený úklid prostor.
 3. Od školního roku 2016-2017 bude účtována 1 hodina týdně pravidelného pronájmu paušální částkou ( ne za fakticky využitou hodinu):
 1. Velká tělocvična : 1200,- Kč/měsíc
 2. Velká učebna :         400,- kč/měsíc
 3. Malá učebna :         320,- Kč/měsíc

Pořadí přednosti při pronajímání tělocvičen :

 1. Subjekt se sídlem v Zelenči
 2. Stávající nájemci
 3. Subjekty, které včas odeslaly své požadavky ( do 7.6.)
 4. Subjekty, u kterých se předpokládá naplněnost kroužku nad 10 cvičících.

1.6. – končí kroužky organizované školou.

1.6. – 26.6. – přijímáme dary do tomboly na AKADEMII

5.6. 2017 od 17 hodin – třídní schůzky budoucích prvních tříd

 1. – 14.6.2017 – obhajoby prací 9. tříd

14.6. – školní knihovna uzavřena

19.6. – třídní schůzky – 1. – 4. třídy – od 17,00

 1. – 9. třídy- od 17,30

26.6. – generální zkouška AKADEMIE – od 10,00

27.6. – výběr učebnic

28.6.- rozdání učebnic

29.6. – sportovní den

30.6. – vysvědčení, poslední zvonění 9. Třídy

Vysvědčení žáků, kteří nebudou 30.6. ve škole je možné si vyzvednout

 1. a 4. 7. V 9 – 13 hodin, nebo po předchozí domluvě v jiný čas ( email).

 

logolinkŠkola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků

Škola je zapojená do projektu Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000210 spolufinancovaného Evropskou unií.

Cílem projektu je  zvyšování otevřenosti škol v oblasti inkluze. Projekt zlepšuje vzdělávací praxi formou zvyšování kompetencí škol a školských institucí v oblasti inkluzivního vzdělávání v rámci akce KLIMA. Projekt realizuje metodickou podporu pedagogických pracovníků při práci s heterogenní skupinou a navyšování odborných kapacit pro práci s žáky s potřebou podpůrných opatření a s marginalizovanými skupinami jako jsou Romové. Primárním nástrojem projektu jsou:

 1. pilotní ověřování pozice Koordinátora inkluze ve školách.
 2. zřízení funkcí školního asistenta, školního speciálního pedagoga a školního psychologa ve školách.

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni zajišťuje coby partner projektu metodické vedení školních asistentů (KA 05) na 15ti spolupracujících školách a vzdělávací akce pro rodiče a širší veřejnost na téma inkluzivní vzdělávání (KA 06).

 

 

 

 

KLÁSEK POČTÁŘ

První pracovní den v měsíci bude zveřejněno zadání nových úloh a řešení úloh z minulého měsíce na nástěnce a na internetu pod odkazem Klásek Počtář.

Úlohy pod písmenem A) budou lehčí – hodnocené 5-ti body, úlohy pod písmenem B) budou těžší – hodnocené 10-ti body.

Úlohy odevzdávejte nebo posílejte nejpozději do 24.6.2017  pí. uč. Sobotové (sobotae@seznam.cz), se kterou můžete úlohy a řešení kdykoliv konzultovat (např. na kroužku).

Vyhodnocení nejlepších počtářů proběhne na konci školního roku.

Výsledky květnových úloh: A 1. B, 2. B, 3. C, 4. B; B 1. B, 2. D, 3. E, 4. B

 

Klásek Počtář- zadání na červen

A

 1. V sáčku je 20 bonbónů. Některé jsou čokoládové, jiní kokosové a zbývající marcipánové. Čokoládových je čtyřikrát více než kokosových. Marcipánových je měně než čokoládových. Kolik je v sáčku kokosových bonbónů?

(A) 1                             (B) 2                               (C) 3                               (D) 4

 

 1. Petr píše slovo MATEMATIKA na list papíru. Různá písmena píše různými barvami, stejná písmena stejnou barvou. Kolik různých barev potřebuje?

(A) 6                     (B) 7                     (C) 8                     (D) 10                    (E) 13

 

 1. Táta věší prádlo na šňůru. Na tři kapesníky potřebuje 4 kolíčky. Kolik kolíčků potřebuje na pověšení 9 kapesníků?

(A) 9                    (B) 10                    (C) 12                    (D) 16                   (E) 18

 

 1. Na schovávanou si hraje 13 dětí. Jedno z nich hledá. nalezeno už bylo 9 dětí. Kolik dětí je ještě schovaných?

(A) 3                     (B) 4                     (C) 5                     (D) 9                    (E) 22

 

B

 1. Zuzka, Hanka a Eva spolu hrály karty. Vítězka každé hry získala 3 body, za druhé místo získala 1 bod a za třetí místo nic. Po čtyřech hrách má Zuzka 4 body, Hanka 3 body. Kolik her vyhrála Eva?

(A) 1                   (B) 2                   (C) 3                  (D) 4                  (E) nelze říci

 

 1. Loď měla zakotvit v přístavu přesně ve 23.23 večer. Počasí se ale zhoršilo, loď se zpozdila a zakotvila až po půlnoci ve 2.22. Kolik minut měla loď zpoždění?

(A) 192                 (B) 119                  (C) 179                 (D) 259               (E) 299

 

 1. V jednom roce bylo v měsíci lednu čtyřikrát úterý a čtyřikrát sobota. Který den v týdnu byl v tomto roce den 9.ledna?

(A) pondělí            (B) úterý             (C) středa            (D) čtvrtek           (E) pátek

 

4.Digitální hodinky ukazují čas 20.25. Kolik ukážou za 2 005 h a 2 005 min?

(A) 20.05             (B) 08.05            (C) 06.35            (D) 18.30            (E) jiný čas

 

Zdroj: Matematický klokan

KLÁSEK POČTÁŘ

První pracovní den v měsíci bude zveřejněno zadání nových úloh a řešení úloh z minulého měsíce na nástěnce a na internetu pod odkazem Klásek Počtář.

Úlohy pod písmenem A) budou lehčí – hodnocené 5-ti body, úlohy pod písmenem B) budou těžší – hodnocené 10-ti body.

Úlohy odevzdávejte nebo posílejte nejpozději do posledního pracovního dne v daném měsíci pí. uč. Sobotové (sobotae@seznam.cz), se kterou můžete úlohy a řešení kdykoliv konzultovat (např. na kroužku).

Vyhodnocení nejlepších počtářů proběhne na konci školního roku.

Výsledky dubnových úloh: A 1.B, 2.C, 3.B, 4.C; B 1.E, 2.B, 3. B, 4.B

 

Klásek Počtář- zadání na květen

A

 1. Stáňa má sestru Pavlu a sestřenici Ladu, bratry Pavla, Petra a bratrance Jirku. Maminka Stáni má bratra Otu a Dana. O kolika Stáni sourozencích mluvíme?

(A) 2                             (B) 3                               (C) 5                               (D) 7

 

 1. Kterým číslem nahradíš otazník ? 101 − 11 = 51 + ?

(A) 49                             (B) 39                             (C) 38                             (D) 59

 

 1. Kolikrát je více prstů na rukou než rukou?

(A) 2krát                      (B) 4krát                       (C) 5krát                      (D) 10krát

 

 1. Které zvíře spalo nejdéle?

(A) medvěd spal 4 dny                                                   (B) ježek spal 100 hodin

(C) želva spala polovinu týdne                                       (D) kočka spala 20 minut

 

B

 1. Petr začal postupně sčítat všechna čísla od jedničky: 1 + 2 + 3+ …. Po chvíli zjistil, že součet, ke kterému dospěl, je dvojciferné číslo tvořené ze stejných cifer, a ve sčítání už dál nepokračoval. Jaký byl tento součet?

(A) 66                   (B) 55                   (C) 44                   (D) 33                  (E) 22

 

 1. Kolik krychlí s hranou délky 1 cm se vejde do krabice o rozměrech

2 cm x 4 cm x 6 cm?

(A) 12                    (B) 24                    (C) 30                   (D) 48                 (E) 56

 

 1. Které z následujících čísel je největší?

(A) 1 · 9 · 9 · 6      (B) 19 · 9 · 6       (C) 1 · 99 · 6       (D) 1 · 9 · 96       (E) 19 · 96

 

 1. Klokaní bonbony se prodávají pouze v balení po 4 a po 9 kusech. Kolik balíčků po 4 kusech koupil klokan Pepa,jestliže koupil přesně 35 bonbonů?

(A) 1                       (B) 2                    (C) 3                    (D) 4                     (E) 5

Zdroj:

Matematický klokan

 

 

Odběr novinek

Zadejte svoji emailovou adresu k odběru novinek.
Email *

Téma měsíce

JÁ A MŮJ REGION

Schránka důvěry

Archiv

Foto dne

Tykadýlko 001 EU OP VVV MSMT Angl Akademie 2017 001 psycholog pozvánka