Menu Zavřeno

Projekty školy

Pokud chcete zobrazit nebo stáhnout dokument, klikněte prosím na název dokumentu – stahování začne automaticky samo.
Naším cílem je dát dětem a mladým lidem motivaci a sílu, aby dokázali samostatně a aktivně zlepšovat životní prostředí.

A to především v místě, kde žijí.

Program Ekoškola reaguje na skutečnost, kterou ukazují výzkumy*: Velká část lidí v ČR přesvědčena, že nedokáží řešit environmentální problémy nebo mají jako jednotlivci na ně zanedbatelný vliv.

co ekoškolou rozvíjíme?

  • Dělá školu šetrnější k životnímu prostředí.
  • Zapojuje místní komunitu do života školy a školu do života komunity.
  • Umožňuje žákům rozvíjet klíčové kompetence užitečné pro jejich další život.
  • Posiluje demokracii ve škole a partnerský přístup dospělých a dětí.
  • Pokud dokážete ovlivnit vaši školu, dokážete ovlivnit i svět kolem sebe

 

O2 Chytrá škola je projekt Nadace O2, který si klade za cíl naučit děti, rodiče a učitele, jak správně využívat technologie a být přitom v bezpečí na internetu.

O2 Chytrá škola více informací

 

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Naše škola čerpá již druhým rokem dotaci na doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, jako dopad online výuky z období pandemie Covid-19. Naši učitelé jsou aktivně zapojeni do této podpory našich žáků.

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

OP JAK-ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I

Cílem výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Mensa Česko

Pilotní projekt spolupráce s Mensou Česko proběhl ve školním roce 2021/22. V rámci tohoto roku jsme zahájili spolupráci s Mensou Česko a zaměřili jsme se na větší důraz vzdělávání nadaných žáků na naší škole. Od nového školního roku 2022/23 nabídneme nadaným žákům systematickou podporu v rámci vzdělávání, ale i volnočasové aktivity přímo u nás ve škole.

Více informací o Mensa Česko pro nadané děti najdete zde: https://deti.mensa.cz/

Kalendář akcí Mensy Česko najdete níže:

Kalendář akcí Mensa Česko

Škola pro všechny

Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků

Škola je zapojená do projektu Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000210 spolufinancovaného Evropskou unií.

Cílem projektu je  zvyšování otevřenosti škol v oblasti inkluze. Projekt zlepšuje vzdělávací praxi formou zvyšování kompetencí škol a školských institucí v oblasti inkluzivního vzdělávání v rámci akce KLIMA. Projekt realizuje metodickou podporu pedagogických pracovníků při práci s heterogenní skupinou a navyšování odborných kapacit pro práci s žáky s potřebou podpůrných opatření a s marginalizovanými skupinami jako jsou Romové. Primárním nástrojem projektu jsou:

  1. pilotní ověřování pozice Koordinátora inkluze ve školách.
  2. zřízení funkcí školního asistenta, školního speciálního pedagoga a školního psychologa ve školách.

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni zajišťuje coby partner projektu metodické vedení školních asistentů (KA 05) na 15ti spolupracujících školách a vzdělávací akce pro rodiče a širší veřejnost na téma inkluzivní vzdělávání (KA 06).

Férová škola

certifikát, který za přístup ke vzdělání získalo pouze 26 škol celé ČR - viz výroční zpráva

ÚPRAVA ODBORNÉ UČEBNY A ZVÝŠENÍ KONEKTIVITY
ZŠ ZELENEČ

je spolufinancován Evropskou unií. Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Ovoce do škol

Projekt financovaný SZIF poskytuje žákům zdravou výživu.

  • Pro školní rok 2022/2023 došlo k zúžení cílové skupiny na žáky I. stupně základních škol.
  • Byl stanoven počet dodávek produktů za každý měsíc školního roku 2022/2023 na 1 dodávku měsíčně na jednoho žáka I. stupně základních škol.
  • V souladu s § 5 odst. 2 nařízení vlády je žadatel povinen zařadit do dodávek minimálně dvě porce neochuceného konzumního mléka a jeho variant se sníženým obsahem laktózy na jednoho žáka I. stupně základních škol v průběhu školního roku 2022/2023.

PBIS

Cílem projektu je zavedení a pilotáž celoškolní odpory chování. Projekt je podpořen od 1. března 2020 do 28.2. 2023. Kromě pilotáže na základních školách (naše ZŠ Zeleneč je jedna ze tří škol v celé republice!) projekt usiluje o získání dalších zdrojů a systémové podpory, aby se mohl v dalších letech program PBIS rozšířit v České republice a vznikla lokální centra metodické podpory škol v oblasti chování žáků.