Menu Zavřeno

Informace pro rodiče

Informace k organizaci prvního týdne školního roku 2023/2024

4. 9. 2023 Zahájení školního roku

Všichni žáci přijdou do školy na jednu vyučovací hodinu, končí tedy v 8:45. Prvňáčky pak čeká slavnostní vítání na školním dvoře (v případě nepřízně počasí v tělocvičně) ve spolupráci se Spolkem rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Ostatní třídy odchází. Družina je otevřena pro žáky 2. – 4. ročníků od 8:45 do 16:00.

Obědy jsou standardně všem žákům pro tento den odhlášeny, ale pokud se ráno dítě svému TU nahlásí, oběd dostane. V takovém případě se oběd vydává od 11:00 hod.

5. 9. 2023

Prvňáčci jsou tento den, ale i v následujících dnech až do pátku 8. 9., ve svých třídách do 10:45.

Žáci 2. – 9. ročníků jsou ve svých třídách s třídními učiteli, od 11:40 postupně odchází na oběd. Obědy jsou standardně všem strávníkům od tohoto data přihlášeny, je tedy nutné je případně odhlásit.

Rozpis obědů:               

11:00 – 1.A, 1.B, 1.C

11:40 – 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 4.C

12:00 – 5.A, 5.B, 5.C

12:10 – 6.A, 6.B, 7.A

12:20 – 7.B, 8.A, 8.B

12:40 – 8.C, 9.A, 9.B

6. 9.  – 8. 9. 2023

Žáci 2. – 9. ročníků se vyučují dle rozvrhu, odpolední výuka však odpadá.

 

Rozmístění šaten jednotlivých tříd:

Budova D (Mstětická) – 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 3.B, 5.B, 5.C

Budova A (hlavní vchod) – 3.A, 4.A, 4.B, 4.C, 5.A, 7.A, 7.B

Budova DUHA – 6.A, 6.B, 8.A, 8.B, 9.B

Budova C – 8.C, 9.A

 

Přeji Vašim dětem i Vám klidný a úspěšný školní rok 2023/2024, a v pondělí vykročte tou správnou nohou a ideálně s úsměvem.

Mgr. Jiří Ptáčník, ředitel školy

 

ZŠ_Zeleneč_Organizace školního roku_2023-2024