Menu Zavřeno

Přesun všech tříd do hlavní budovy

Po zralé úvaze, analýze současného stavu a nastavení konkrétních budoucích cílů jsem se rozhodl, že naše škola s koncem tohoto školního roku opustí prostory detašovaného pracoviště u rybníka a navrátí je potřebám mateřské školy i spolků působících v naší obci. Tento krok jsme museli dobře zvážit zejména s ohledem na plán rozvoje školy. Není totiž žádným tajemstvím, že naše škola je sice tuze krásná a její členitost jí dává jedinečný ráz, ale zároveň trpí nedostatkem odborných učeben a v některých částech i velmi malými kmenovými učebnami. A přestože sestěhování přinese, zejména v následujících dvou letech, dílčí omezení, naznali jsme, že přínos pro naše budoucí žáčky, toho času ve školce, je na pomyslných miskách vah podstatnější. V žádném případě to totiž neznamená, že by školní děti měly být nějak zásadně omezeny. Usilovně hledáme možnosti, jak využít prostory nám dané co nejlépe s ohledem na potřeby našich žáků, a já na tomto místě děkuji zřizovateli, že naši snahu dokáže podpořit.
Tento krok byl mimo původní plány učiněn právě nyní v zájmu podpory rozvoje dětí a posílení komunity v obci. Škole dosavadní využití prostor ve Školní skutečně velmi pomohlo a děkujeme všem za tuto možnost. Nyní se ale již dokážeme trochu uskromnit, aby mateřská školka a spolky mohly mít k dispozici více prostoru pro své aktivity a programy, což přinese prospěch nejen jim, ale i celé obci.
Berte tedy mé rozhodnutí jako vyslání pozitivního signálu pro naše děti i celou obec, že ochota spolupracovat je prvním krokem k podpoře rozvoje komunity. Věřím, že tento krok ukazuje, že naše škola je obci Zeleneč odpovědným partnerem a dokáže reagovat na aktuální potřeby. Stejně tak věřím, že přeměna detašovaného pracoviště zpět na další funkční tělocvičnu bude mít pozitivní dopad na celou obec a přinese mnoho příležitostí pro další rozvoj vzdělávání a kultury v naší obci.
Mgr. Jiří Ptáčník, ředitel školy
Posted in Aktuality Školní rok 2022/2023