Menu Zavřeno

Vyjádření k plánované stávce školských pracovníků

Vážení rodiče, zástupci dítek svých,

dovolte mi krátké vyjádření k plánované reformě financování regionálního školství, se kterou souvisí stávka vyhlášená Českomoravským odborovým svazem pracovníků ve školství na 27. listopadu.

Tyto avizované změny skutečně globálně ovlivní budoucnost vzdělávání dětí v Česku, a je na místě se proti nim vyhranit. Obávám se však, že to mělo být řešeno mnohem dříve a jinak.

Ani v nejmenším neskrýváme z těchto kroků obavy, byť konkrétně naši školu nakonec mohou ovlivnit třeba i jen okrajově. Rizikem jsou pro vývoj školství jako celek. Avšak stávku vnímáme jako radikalizaci situace, ke které se nepřipojíme. Nehodláme totiž Vaše/naše děti využívat jako nástroj nátlaku. Škola, družina i školní jídelna zůstávají tedy v pondělí 27. 11. v neomezeném provozu.

Pokud byste i vy, stejně jako my, chápali plánované kroky jako ohrožující české školství, budeme rádi za vyjádření podpory, případně podepsání petice, která se proti těmto krokům vymezuje a se kterou souzníme i my, zaměstnanci Vaší základní školy:

https://www.petice.com/oteveny_dopis_zastupc_kol_proti_drastickym_krtm_ve_kolstvi?fbclid=IwAR0V5lnkl3Yjny4D9vpxopW7AXxyqMSTKq4wPp-kYMgfx_CC348R7e60Cd4

 

Mgr. Jiří Ptáčník, ředitel základní školy

Posted in Aktuality Školní rok 2022/2023