Menu Zavřeno

Co nás čeká ve školním roce 2020-2021?

školák

V novém školním roce nás čeká několik změn, které přinesla situace v celé společnosti. Škola je připravena v rámci možností, které má, předcházet nákaze žáků a zaměstnanců školy. Podle zkušeností z jarní prezenční výuky jsme přesvědčeni, že žáci zvýšené hygienické nároky zvládnou. Budeme rádi, když každé dítě bude mít s sebou ve škole “ pohotovostní roušku“. Rodiče prosím o precizní informace třídním učitelům o dětech s alergiemi.

S akcemi, které jsme naplánovali, se budete seznamovat v sekci AKTUALITY. V tuto chvíli se snažíme nabídnout žákům obvyklé akce, na které jsou zvyklí v běžné prezenční výuce. Při změně epidemiologické situace bychom se řídili novými nařízeními KHS Středočeského kraje.

Zákonné zástupce žáků touto cestou prosíme o spolupráci – pokud dítě jeví známky onemocnění, neposílejte je, prosím, do školy. Ve škole by muselo být izolováno a následně bychom vás vyzvali k vyzvednutí. S sebou nedávejte dětem látkové kapesníky, ve kterých se drží infekce.

Připomínám, že roušky nejsou na naší škole povinné, ale samozřejmě nebudeme nikomu bránit, aby je nosil. Pokud rodiče chtějí, aby dítě roušku nosilo, informujte o tom třídní učitele.

Přejeme úspěšný školní rok 202-2021!

 

Posted in Archiv Školní rok 2021/2022