Menu Zavřeno

Informace k opatřením na naší škole platných od 13. září 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

dovolte mi Vás informovat, že  k 10.9.2021 skončila platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN, a proto od 13.9. již nebude na naší škole platit povinnost zajištění screeningového testování našich žáků.

Nadále však zůstávají v platnosti běžná pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest (stejně jako v maloobchodě, na úřadech, zdravotních zařízeních, veřejné dopravě, …), což v praxi znamená povinnost nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu (chirurgická rouška) ve společných vnitřních prostorách školy. V době výuky a usazení v lavici pro ně tato povinnost neplatí.

Pevně věřím, že toto opatření pomůže i zmírnit dopady šíření „běžných“ kapénkových infekcí tak typických pro velké kolektivy a podzimní období.

 

Mgr. Jiří Ptáčník, ředitel školy

Posted in Archiv Školní rok 2021/2022