Menu Zavřeno

Prevencí k vyššímu bezpečí

Ve spolupráci s naším preventistou se momentálně třídní učitelé zaměřují na zvýšení povědomí našich žáků, jak se chovat v situaci, kdy je na ulici osloví neznámý člověk. Reagujeme tím na aktuální situaci. Naším cílem je vybavit děti dostatečnými kompetencemi pro adekvátní vypořádání se s danou situací a hlavně zvýšit jejich bezpečnost. V této souvislosti jsme navázali spolupráci i s Policií ČR.

Posted in Archiv Školní rok 2021/2022