Menu Zavřeno

Ředitelské volno ve dnech 21. a 22. prosince 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

podle §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlašuji z organizačních důvodů ve dnech 21. a 22. prosince 2021 ředitelské volno.

Tímto bude přerušena také činnost školní družiny a školní jídelny pro žáky základní školy.

 

Mgr. Jiří Ptáčník, ředitel školy

Posted in Archiv Školní rok 2021/2022