Menu Zavřeno

Výlet 2.C a 3.C za historickým poznáním

Těsně před podzimními prázdninami, v úterý 26.10., navštívila 3.C a 2.C History park Ledčice. Děti si zde doslova sáhly na historii od pravěku až po středověk. Kopaly jámu pro mamuta pomocí primitivních nástrojů, házely oštěpem nebo přidaly ruku k dílu při stavbě pravěkého obydlí. Následně si pod dozorem zkušeného archeologa vyzkoušely techniky odkrývání nálezů a na závěr si pomocí hrnčířské hlíny vyrobily repliky keramických sošek, nádobek či mamuta.

 

 

Posted in Archiv Školní rok 2021/2022