Menu Zavřeno

My se školy nebojíme- přijímáme přihlášky na školní rok 2019-2020

Náplň kroužku :       My se školy nebojíme

Náš program provede děti jednotlivými oblastmi, které jsou důležité pro následující školní výkonnost dětí. Děti se budou zcela přirozenou cestou seznamovat se školním prostředím.

Každá lekce je rozdělena na několik částí, které na sebe volně navazují.Během každého setkání se budeme věnovat procvičováním všech důležitých dovedností předškoláka se zaměřením na:

Řečovou výchovu, rozvoj slovní zásoby a reprodukci textu např. pohádky.

  • Grafomotoriku (uvolňovací grafomotorická cvičení, jemná i hrubá motorika).
  • Zrakové vnímání.
  • Sluchové vnímání.
  • Početní představu.
  • Orientaci v prostoru a koordinaci zrakového vnímání a hrubé motoriky.
  • Schopnost komunikovat.
  • Adaptaci na školní prostředí
  • Senzomotorická cvičení

Činnosti budou v průběhu lekce vhodně střídány. Každá lekce je zakončena zadáním domácího úkolu, který bude zhodnocen na následujícím setkání. S dětmi o škole hovořte a vždy si nechte vyprávět jejich zážitky.

Společně vytvoříme desky na domácí úkoly, které si společně s přezůvkami vždy donesou.

 

Termíny kroužku MY SE ŠKOLY NEBOJÍME vždy od 13:00 – 13:45

10.2., 24.2.

10.3., 24.3.

14.4., 28.4.

12.5, 26.5.

6.3. 17:00 Kavárna pro rodiče s tématem Budeme mít prvňáčka

Zápis do prvního ročníku na školní rok 23/24 proběhne 12.4. a 13.4.