Menu Zavřeno

Vyhlášení ředitelského volna

Podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) vyhlašuji z důvodu nehospodárnosti provozu školy ve vyučovacím dni hraničícím s vánočními prázdninami, dne 22. prosince 2023, ředitelské volno pro žáky 1. a 2. stupně základní školy.

Provoz školní družiny pro děti, které jsou přihlášeny do ŠD, bude zajištěn od 7.00 hodin do 16.00 hodin pouze pokud se včas předem písemně přihlásí více dětí, než je minimální počet, tedy 10. Viz. Vnitřní řád školní družiny. V opačném případě bude provoz školní družiny přerušen.

Na den ředitelského volna je strava všem žákům ZŠ hromadně odhlášena.

Ředitelské volno bylo projednáno se zřizovatelem.

Mgr. Jiří Ptáčník, ředitel školy

Posted in Aktuality Školní rok 2022/2023