Menu Zavřeno

Družina

Vážení rodiče.

Školní družina (ŠD) při ZŠ Zeleneč je školské zařízení poskytující zájmové vzdělávání pro přihlášené účastníky podle vlastního vzdělávacího programu. Školní družina poskytuje výchovně vzdělávací, rekreační a zájmovou činnost v době mimo vyučování, umožňuje účastníkům také přípravu na vyučování.

Zájmové činnosti jsou uskutečňovány v rámci programu a činnosti oddělení jako řízená kolektivní a individuální činnost, či jako spontánní aktivita.

Školní družina je určena především pro žáky 1. stupně základní školy (1. – 4.ročník) přihlášené k pravidelné denní docházce. ŠD má zaveden ranní provoz od 6.45 – 7.40 hodin, odpolední provoz probíhá od 11.40, respektive od konce vyučování do 17.00 hodin. O prázdninách a v době vyučovacího volna je provoz omezen, pokud není naplněn minimální zájem 10 a více žáků.

Školní družina využívá částečně vlastní prostory nebo je součástí tříd, které svým vybavením a uspořádáním odpovídají potřebám dětí mladšího školního věku. Činnost školní družiny je prezentována v rámci školy i mimo ni a také na stránkách Facebooku, které najdete zde: Školní družina ZŠ Zeleneč Facebook

 

Vyzvedávací časy:

Pracoviště MSTĚTICKÁ i KASALOVA (budova A a D)  

a) po obědě – 12.00, 12.50 hodin

b) 13.30 hodin

c) 15.00 hodin

d) koncová ŠD 15.00 – 17.00 hodin

! Účastníky družiny nelze vyzvedávat v čase, kdy probíhá řízená činnost (13.30 – 15.00 hodin). !

 

Nabízíme možnost umístění Vašeho dítěte ve školní družině během školních prázdnin (týká se to podzimních, pololetních a velikonočních prázdnin) a ředitelského volna. V tyto dny je školní družina v provozu od 7.00 – 16.00 hodin v prostorách ranní a koncové ŠD v budově Mstětická. Tato možnost ale platí pouze při naplnění o minimálním počtu 10 a více přihlášených dětí. Školní jídelna pro školní děti nevaří.

Pokud budete mít o tuto službu zájem, je NUTNÉ napsat lísteček se jménem dítěte, třídou, dobou příchodu a odchodu do družiny, kdo dítě vyzvedne a hlavně lístek opatřete podpisem rodičů. Tento lístek prosím odevzdejte vychovatelkám ve školní družině nejpozději 14 dní před prázdninami/ředitelským volnem. Poté budete písemně informováni, zda bude ŠD v provozu. Zájem je závazný, proto je nutné přihlášené dítě v případě nemoci či jiné důvodné absenci omluvit. Pokud tak rodiče neučiní, ztrácí možnost nahlásit své dítě na následující prázdniny nebo ředitelské volno.

 

Vychovatelky školní družiny:

Šimonová Barbora (vedoucí školní družiny)            tel: 281 865 854,  barbara.simonova@zszelenec.cz

Ing. Chudková Dana                                                      dana.chudkova@zszelenec.cz

Horká Petra                                                                     petra.horka@zszelenec.cz

Šmolíková Monika                                                         monika.smolikova@zszelenec.cz

Spitzerová Šárka                                                             sarka.spitzerova@zszelenec.cz

Machatá Marcela                                                            marcela.machata@zszelenec.cz

Sommerová Jana                                                            jana.sommerova@zszelenec.cz

 

Dokumenty ke stažení:

Přihláška k zájmovému vzdělávání

ŠD – celoroční plán 2021-22

Vnitřní řád ŠD 2022-23

Žádost o mimořádný odchod žáka ze školní družiny