Menu Zavřeno

O škole

Školní rok 2023-2024

Jsme školou s rejstříkovou kapacitou 652 žáků, v níž vzděláváme podle školního vzdělávacího programu Klásek – verze z roku 2016.
Celý školní komplex se skládá ze čtyř budov :

A – kmenové učebny

B – kmenové učebny

C – kmenové učebny

D – kmenové učebny

V odpoledních hodinách v budově A a D funguje 7 oddělení školní družiny.

Zároveň prostor využívá pro výuku Základní umělecká škola Čelákovice, Klub ATykadýlko, EMPIRIE a školní kroužky.

Škola se snaží o příjemné prostředí pro děti i dospělé, které si vytváří žáci sami.

Využíváme tradičních metod vyučování a doplňujeme je metodami alternativního školství tak, aby děti bavilo se učit a navštěvovaly školu rády.

Spolupracujeme intenzivně se Spolkem rodičů a Školskou radou, v letošním roce ve složení:

Ing. Barbora Nová – zástupce rodičů

Ing. Kristýna Laníková– zástupce pedagogů

Jiří Skřivan – zástupce obce