Menu Zavřeno

ŠVP – Školní vzdělávací program

vzděláváme podle školního vzdělávacího programu Klásek – verze z roku 2016. Dokument je k dispozici ve vestibulu školy a v kanceláři zástupkyně ředitelky školy. je možné jakoukoliv jeho část kopírovat a odnést si domů. V elektronické podobě je potřeba ke kopírování přinést přenosný disk.