Menu Zavřeno

Projekty školy

Pokud chcete zobrazit nebo stáhnout dokument, klikněte prosím na název dokumentu – stahování začne automaticky samo.
Spolupráce s Mensou ČR

Mensa ČR

Pilotní projekt spolupráce s Mensou ČR proběhl ve školním roce 2021/22. V rámci tohoto roku jsme zahájili spolupráci s Mensou ČR a zaměřili jsme se na větší důraz vzdělávání nadaných žáků na naší škole. Od nového školního roku 2022/23 nabídneme nadaným žákům systematickou podporu v rámci vzdělávání, ale i volnočasové aktivity přímo u nás ve škole.

Více informací o Mensa ČR pro nadané děti najdete zde: https://deti.mensa.cz/

Kalendář akcí Mensy ČR najdete níže:

Kalendář akcí Mensa ČR

Škola pro všechny

Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků

Škola je zapojená do projektu Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000210 spolufinancovaného Evropskou unií.

Cílem projektu je  zvyšování otevřenosti škol v oblasti inkluze. Projekt zlepšuje vzdělávací praxi formou zvyšování kompetencí škol a školských institucí v oblasti inkluzivního vzdělávání v rámci akce KLIMA. Projekt realizuje metodickou podporu pedagogických pracovníků při práci s heterogenní skupinou a navyšování odborných kapacit pro práci s žáky s potřebou podpůrných opatření a s marginalizovanými skupinami jako jsou Romové. Primárním nástrojem projektu jsou:

  1. pilotní ověřování pozice Koordinátora inkluze ve školách.
  2. zřízení funkcí školního asistenta, školního speciálního pedagoga a školního psychologa ve školách.

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni zajišťuje coby partner projektu metodické vedení školních asistentů (KA 05) na 15ti spolupracujících školách a vzdělávací akce pro rodiče a širší veřejnost na téma inkluzivní vzdělávání (KA 06).

Férová škola

certifikát, který za přístup ke vzdělání získalo pouze 26 škol celé ČR - viz výroční zpráva

ÚPRAVA ODBORNÉ UČEBNY A ZVÝŠENÍ KONEKTIVITY
ZŠ ZELENEČ

je spolufinancován Evropskou unií. Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Karaton CZ -

projekt systému nového vzdělávání počátečního čtení, naše škola jako jediná ze slovansky mluvících zemí testuje nový systém výuky čtení u žáků 1. a 2. ročníků a posléze u žáků s DYS poruchami. Princip využití sperciálního programu IT. Spolupracujeme se školami v Belgii, Holandsku, Velké Británii, https://www.happsdevelopment.com/

Ovoce do škol

Projekt poskytuje žákům zdravou výživu - 1x za 14 dní mléčný produkt a 1x za čtrnáct dní ovoce nebo zeleninu.

PBIS

Cílem projektu je zavedení a pilotáž celoškolní odpory chování. Projekt je podpořen od 1. března 2020 do 28.2. 2023. Kromě pilotáže na základních školách (naše ZŠ Zeleneč je jedna ze tří škol v celé republice!) projekt usiluje o získání dalších zdrojů a systémové podpory, aby se mohl v dalších letech program PBIS rozšířit v České republice a vznikla lokální centra metodické podpory škol v oblasti chování žáků.

Šablony II

Projekt se zaměřil na rovný přístup ke vzdělávání všech žáků. Umožňuje škole mít speciálního pedagoga, školního asistenta, pedagoga pro doučování potřebných žáků a setkávat se s odborníky a rodiči.