Menu Zavřeno

Projekty školy

Pokud chcete zobrazit nebo stáhnout dokument, klikněte prosím na název dokumentu – stahování začne automaticky samo.

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Naše škola čerpá již druhým rokem dotaci na doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, jako dopad online výuky z období pandemie Covid-19. Naši učitelé jsou aktivně zapojeni do této podpory našich žáků.

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

OP JAK-ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I

Cílem výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Spolupráce s Mensou ČR

Mensa ČR

Pilotní projekt spolupráce s Mensou ČR proběhl ve školním roce 2021/22. V rámci tohoto roku jsme zahájili spolupráci s Mensou ČR a zaměřili jsme se na větší důraz vzdělávání nadaných žáků na naší škole. Od nového školního roku 2022/23 nabídneme nadaným žákům systematickou podporu v rámci vzdělávání, ale i volnočasové aktivity přímo u nás ve škole.

Více informací o Mensa ČR pro nadané děti najdete zde: https://deti.mensa.cz/

Kalendář akcí Mensy ČR najdete níže:

Kalendář akcí Mensa ČR

Škola pro všechny

Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků

Škola je zapojená do projektu Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000210 spolufinancovaného Evropskou unií.

Cílem projektu je  zvyšování otevřenosti škol v oblasti inkluze. Projekt zlepšuje vzdělávací praxi formou zvyšování kompetencí škol a školských institucí v oblasti inkluzivního vzdělávání v rámci akce KLIMA. Projekt realizuje metodickou podporu pedagogických pracovníků při práci s heterogenní skupinou a navyšování odborných kapacit pro práci s žáky s potřebou podpůrných opatření a s marginalizovanými skupinami jako jsou Romové. Primárním nástrojem projektu jsou:

  1. pilotní ověřování pozice Koordinátora inkluze ve školách.
  2. zřízení funkcí školního asistenta, školního speciálního pedagoga a školního psychologa ve školách.

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni zajišťuje coby partner projektu metodické vedení školních asistentů (KA 05) na 15ti spolupracujících školách a vzdělávací akce pro rodiče a širší veřejnost na téma inkluzivní vzdělávání (KA 06).

Férová škola

certifikát, který za přístup ke vzdělání získalo pouze 26 škol celé ČR - viz výroční zpráva

ÚPRAVA ODBORNÉ UČEBNY A ZVÝŠENÍ KONEKTIVITY
ZŠ ZELENEČ

je spolufinancován Evropskou unií. Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Ovoce do škol

Projekt financovaný SZIF poskytuje žákům zdravou výživu.

  • Pro školní rok 2022/2023 došlo k zúžení cílové skupiny na žáky I. stupně základních škol.
  • Byl stanoven počet dodávek produktů za každý měsíc školního roku 2022/2023 na 1 dodávku měsíčně na jednoho žáka I. stupně základních škol.
  • V souladu s § 5 odst. 2 nařízení vlády je žadatel povinen zařadit do dodávek minimálně dvě porce neochuceného konzumního mléka a jeho variant se sníženým obsahem laktózy na jednoho žáka I. stupně základních škol v průběhu školního roku 2022/2023.

PBIS

Cílem projektu je zavedení a pilotáž celoškolní odpory chování. Projekt je podpořen od 1. března 2020 do 28.2. 2023. Kromě pilotáže na základních školách (naše ZŠ Zeleneč je jedna ze tří škol v celé republice!) projekt usiluje o získání dalších zdrojů a systémové podpory, aby se mohl v dalších letech program PBIS rozšířit v České republice a vznikla lokální centra metodické podpory škol v oblasti chování žáků.