Menu Zavřeno

Program prevence šikany KiVa se úspěšně rozjíždí

Naše škola se zapojila do finského programu prevence a intervence šikany pro základní školy KiVa. Program podporovaný organizací Schola Empirica nabízí konkrétní nástroje a materiály, které pomáhají pedagogům zapojených škol efektivně bojovat se šikanou a vytvářet bezpečné školní prostředí.

Jednotlivé lekce a témata doprovází žáky po celou dobu školní docházky formou třídnických hodin a hodin etické výchovy, které jsme letos nově zavedli do rozvrhu, kde s žáky pracují třídní učitelé s podporou vyškoleného KiVa týmu. Hlavní cíle nadcházejícího školního roku jsou:

  • co je skutečně šikana a co šikana není
  • pochopení toho, jakou roli při šikaně hraje kolektiv
  • posílení empatie vůči šikanovaným žákům
  • osvojení si možnosti, jak podpořit šikanovaného spolužáka

Naším dalším cílem je propojit program PBIS, který je už tři roky součástí vzdělávacího procesu naší školy, s projektem KiVa, a vytvořit bezpečné školní prostředí s důrazem na prevenci a efektivní řešení případných náznaků šikany či nevhodného chování. Věříme, že prostřednictvím připravených činností a lekcí rozvineme socio-emoční dovednosti dětí, přispějeme k psychické pohodě všech a vytvoříme takové klima školy, kde k šikaně vůbec nedochází.

Pokud si o programu chcete přečíst víc, podívejte se na průvodce pro rodiče: https://data.kivaprogram.net/pruvodce-pro-rodice/

Zároveň si také naše garantky a koordinátorky projektu KiVa (Mgr. Martina Listoapdová Havlová a Ing. Jana Dresselová) připravily sérii video podcastů, ve kterých Vás budeme o všem, co s KiVa programem na naší škole souvisí, informovat. První díl je pro Vás již připraven na našem školním YouTube.

Posted in Aktuality Školní rok 2022/2023