Menu Zavřeno

Školní online pokladna

I když jsou prázdniny, stále pracujeme na rozvoji naší školy. Během následujících dvou měsíců nás čeká proměna některých učeben, velké stěhování od „rybníka“, ale také několik systémových změn. Dovolte mi informovat o jedné z nich. Jedním z našich cílů je mít školu co nejtransparentnější, optimalizovanou, „uživatelsky vstřícnou“ a přes veškerou přebujelou administrativu i co nejméně zatěžující správou jednotlivých procesů. Velkým krokem k tomu je „zbavit ji hotovosti“. Po fázi hledání a výběru nejoptimálnějšího řešení padla v samém závěru školního roku volba na Školní program a jejich Školní online pokladnu.

Školní pokladna slouží k přesné evidenci finančních prostředků, které zákonní zástupci svěřili škole ve formě zálohy na čerpání plateb za školní akce (kino, divadlo, plavecký či lyžařský kurz, ale také např. platby za pracovní sešity a podobně). Postup bude následující: s třídním učitelem se dohodne výše zálohy pro danou třídu, zákonný zástupce provede úhradu na podúčet školy a ta následně strhne každou částku s přesnými údaji. Zákonní zástupci budou mít online náhled na stav konta svého dítěte do školní pokladny podobný bankovnímu účtu. Žáci nemusí nosit hotovost do školy, platby do školní online pokladny budou probíhat bezhotovostně. Více o programu si můžete pročíst zde: https://www.skolniprogram.cz/modul/skolni-online-pokladna/

Konkrétní info k registracím, přístupům a ovládání dostanou zákonní zástupci v druhé polovině srpna do svých emailů, prozatím tedy užívejte letních měsíců s těmi, na kterých Vám záleží nejvíce.

Věříme, že je toto velký krok k zjednodušení organizace i spolupráce mezi školou a rodiči a jak nám, tak i Vám toto rozhodnutí usnadní život.

Posted in Aktuality Školní rok 2022/2023