Menu Zavřeno

CO2 liga

Naši žáci z 6.A jsou pod vedením paní učitelky Suldovské zapojeni do projektu Ekologického institutu Veronica, který si klade za cíl šíření osvěty „záchrany světa“ mezi širokou veřejností a hlavně mezi dětmi.
Plní jednotlivé mise, které jsou postupně zadávány na různá témata, avšak se stejným jmenovatelem – tím je zlepšení podmínek pro náš život na Zemi. Během první mise se seznamovali s naším společným protivníkem a dozvěděli se mnoho zajímavého o globálním oteplování, o změnách klimatu a jak moc svou činností škodíme sami sobě. Ve druhé misi se zaměřili na šíření informací a na zlepšování stavu mezi žáky naší školy. Také si mohli spočítat uhlíkovou stopu, kterou zanechává každý z nás za sebou. Též se pokusili darovat někomu blízkému dárek, který žádnou nebo minimální uhlíkovou stopu zanechá www.uhlikovastopa.cz.
Nyní se nachází uprostřed třetí mise a moc se těší, že budou moci podrobně informovat o tom, jak každý z nás může přispět ke zlepšení světa.
Posted in Archiv Školní rok 2021/2022