Menu Zavřeno

Důležité informace k návratům dětí z izolace

Vážení rodiče,

varianta Omikron se, stejně jako jinde, i na naší škole šíří velmi rychle a svým způsobem velmi agresivně. V souvislosti s nařízeními platnými od 17. ledna 2022 a hlavně zkrácením doby izolace na 5 dní se bohužel objevila nová skutečnost, které musíme všichni čelit. Ve velké míře případů mají totiž děti, které se vrátí po 5 dnech izolace, ihned opět pozitivní antigenní test a vše se opakuje.

Zde Vám zasílám k této skutečnosti vyjádření Krajské hygienické stanice Středočeského kraje. Postupujte v takovém případě, prosím, dle uvedené informace. A nebo předem zvažte, zda si dítě, které onemocnělo covid-19, nenecháte doma déle, než jen předepsaných 5 dní, a tím této situaci předejdete. Škola dělá vše, aby v maximální míře udržela ať už prezenční, nebo hybridní výuku. Věřte mi, že je to mnohdy organizačně velmi náročné. Ale stejně tak máme zodpovědnost za zdraví všech lidí v naší budově a nelze z naší pozice rozlišit, zda je po 5 dnech dítě ještě infekční, či nikoli. Proto postupujeme dle nařízení nám příslušné KHS:

 

Dobrý den,

 na základě našeho telefonického rozhovoru sděluji následující:

 Pokud žákovi po návratu z izolace vyjde pozitivní antigenní test, musí být odeslán domů a zadán do systému CFA. Tento žák má následně povinnost se podrobit PCR testu jako ostatní pozitivní osoby v rámci tohoto testování. V případě, že PCR test potvrdí pozitivitu, bude potřeba, aby zákonný zástupce kontaktoval KHS (konkrétně odd. protiepidemické – kontakty zde: https://khsstc.cz/kontakty-epi/#1625351154939-9a87057c-f734755b-41d8).

 Naše kolegyně následně vyhodnotí stav infekce na základě výsledných hodnot PCR testu a danému žákovi vystaví doklad o přetrvávající infekci. S tímto dokladem je potom možný návrat takovéhoto dítěte zpět do kolektivu.

Uvědomujeme si složitost tohoto postupu, ale zatím nám nebyl poskytnut jiný nástroj pro řešení této situace.

 

Hezký den,

 

 Krajská hygienická stanice

Středočeského kraje se sídlem v Praze

 

Osobně věřím, že vzájemným respektem a spoluprací vydržíme tento nápor a díky skutečně rychlému a velkému promoření se snad již nad vším tím během několik následujících týdnů zavře voda. Pamatujte, že po ní plujeme na stejné lodi.

S pozdravem,

Mgr. Jiří Ptáčník, ředitel školy

 

Posted in Archiv Školní rok 2021/2022