Menu Zavřeno

EVVO -7.A,B – HODINA ZEMĚ 2021 sobota, 27. března od 20.30 do 21.30

V sobotu 27. března 2021 se konala mezinárodní akce „HODINA ZEMĚ“.

Část žáků 7.A,B, kteří si zvolili jako povinně volitelný předmět environmentální výchovu (EVVO) zapojila své domácnosti do této akce a podpořila tak projekt, který upozorňuje na změnu klimatu.

Do akce se zapojila i obec Zeleneč, která se celá ponořila do tmy vypnutím veškerého veřejného osvětlení do 21:30.

PŘED AKCÍ                                                     BĚHEM AKCE

domácnost-PŘED                 

                 

 

Hodina Země povzbuzuje jednotlivce, obce a organizace k zhasnutí světel na dobu jedné hodiny od 20.30 do 21.30.

Klimatický systém Země se razantně mění a dopady pociťujeme stále více i u nás doma. Abychom odvrátili největší problémy, musíme výrazně proměnit naše chování a fungování celé společnosti. Potřebujeme skutečně začít šetřit s energiemi, větší podíl energie získávat z obnovitelných zdrojů a skončit s pálením fosilních paliv, které ke změně klimatu přispívají nejvíc. Protože část času na zlepšení jsme už ztratili, musíme naše domovy připravit na častější povodně, sucha nebo letní vlny vedra, které změna klimatu přináší.

https://hodinazeme.cz/

Posted in Archiv Školní rok 2021/2022, Přírodovědná sekce