Menu Zavřeno

Hybridní výuka na naší škole

Aktuální situace přináší všem řadu nových výzev. Jsme rádi, že nám škola, byť s velkým osobním nasazením všech zúčastněných, s řadou preventivních opatření a omezeních z toho plynoucích, ale, a to je to nejpodstatnější, v prezenčním režimu, funguje! Nejzásadnější výzvou je pro nás implementace hybridní/kombinované výuky a to i u těch nejmenších. Tedy situace, kdy máme část dětí prezenčně ve škole, část dětí doma v karanténě a občas to povýšíme ještě na další level tím, že je v karanténě i pedagog. V takové situaci se bez řádného vybavení nehneme z místa. Zejména u tříd, kde nevyučuje pouze jeden pedagog.

Proto jsem pro naše dnes z karantény navrátivší se třeťáčky využil čerstvě zakoupenou audivizuální techniku z nově vybavené jazykové učebny, která byla pořizována i s výhledem na takovouto situaci na mobilním stojanu, a přenesl tak jejich pana učitele do třídy alespoň virtuálně. V dalších hodinách, kdy zde bude učit jiný pedagog prezenčně, bude kamera nasměrována do prostoru tabule, a lze tedy vést hodinu „standardním způsobem“ i pro děti, které sedí doma u obrazovek. Fyzicky na třídu mezitím dohlíží asistentka pedagoga, která zajistí i vzniknuvší technikálie provozu. V takovémto režimu dnes na naší škole fungujeme poprvé a jsme rádi, že investici do techniky dokážeme zúročit. Jen jazykáři bohužel musí obrazovku, kterou maximálně využívají, nyní oželet, neboť v této podobě se jedná o jediný takový set na škole.

 

Mgr. Jiří Ptáčník

Posted in Archiv Školní rok 2021/2022