Menu Zavřeno

Myslíme i na ostatní

Veškeré předměty darované rodinami našich žáků do bazárku na plánovaný Vánoční jarmark, který se bohužel z důvodu změny vládních opatření nekonal, již našly své další uplatnění. Po pečlivém uvážení jsme se rozhodli ponechat jednu část u nás na škole pro potřeby prvostupňových dětí v našich družinách, zbylou část jsme věnovali hned dvěma charitativním organizacím.

Tou první je organizace s názvem Zajíček na koni (https://zajiceknakoni.cz/), která svou činností podporuje děti a mladistvé v tíživých životních situacích. Druhou je komunitní centrum Motýlek (https://www.motylek.org/cz/komunitni-centrum-motylek/o-nas) se sídlem na Rajské Zahradě, jehož cílem je pomáhat dětem se zdravotním handicapem a jejich rodičům.

Děkujeme všem, kteří darováním již nepotřebných věcí udělali radost dětem a rodinám, jimž přízeň osudu tolik nepřála…

Dar pro Komunitní centrum Motýlek
Zajíček na koni – naše dárky v Café AdAstra
Café AdAstra (jeden z mnoha projektů této organizace)
Posted in Archiv Školní rok 2021/2022