Menu Zavřeno

Noví pomocníci pro hybridní výuku

Školy jsou místem, které je v souvislosti s „dobou covidovou“ vystavováno nejedné zkoušce. Jejich úplné uzavírání a hledání se v online výuce vystřídala snaha o maximální udržení prezenční výuky. Ale zároveň školy čelí specifickým pravidlům, nařízením a donedávna jako jediné plošnému testování. To s sebou nese logicky mnoho nařízených karantén pro celé, ale většinou spíše části tříd. Pro všechny je to další nová výzva. Školy i učitelé se s tím musí vypořádat, a při tom všem stále co nejlépe učit. Nemoc si navíc nevybírá, a tak do karantén musí často i samotní pedagogové.

Jak si s tím kdo poradí už nikdo neřídí, ani nenabízí ověřená řešení. S rostoucími počty nakažených jsem proto začal přemýšlet, jak svým pedagogům, ale i samotným dětem, ulehčit situaci. Po zmapování potřeb, dohledání zdrojů a několika pokusech poskládaných „co dům dal“, vznikl plán na „mobilní, interaktivní, vícezdrojové, výukové pracoviště“, jak jsme jej familiárně nazvali. 😊

Zadání bylo víceméně jednoduché: musí to mít velkou obrazovku, aby pouhým pohledem mohl učitel přehlédnout i celou třídu online, musí to dát učiteli prostor vést co nejstandardnější výuku zbytku dětí ve třídě, musí to být vysoce mobilní, aby se to dalo přesouvat mezi třídami třeba i každou přestávku, musí to zvládat pohled do třídy i na detail a musí to být uživatelsky velmi přívětivé = ideálně jen zapojit do zásuvky a přihlásit se, aby se vše stihlo nachystat během přestávky.

Vznikl tak koncept velkoplošné dotykové obrazovky v tzv. antivandal provedení, s integrovaným PC s připojením k WiFi na robustním mobilním stojanu, s dvěma kamerami s vestavěným mikrofonem, z nichž jedna standardně zabírá celou třídu a druhá je díky dlouhému kabelu a stativu umístitelná například tak, aby žáci viděli na tabuli. Pak už se jen přes účet Office365, který na naší škole má každý zaměstnanec i žák, přihlásit do MS Teams a může se vyučovat.

V poslední večer loňského roku, zatímco Zelenčem bouchaly petardy, jsem už zapojoval první z pěti zbrusu nových exemplářů tohoto našeho dítka a chystal třídu na hybridní výuku s prvním školním dnem roku 2022. Od té doby, zejména s rychlým nástupem varianty Omikron, si nakonec prakticky ani jedna z obrazovek ještě neodpočinula a mít jich více, využijeme je. Vyzkoušeli jsme každou z možných variant – celá třída online a učitel ve třídě, část dětí doma a část dětí ve třídě, ale i učitel a část dětí doma, kdy nad zbytkem třídy v tu chvíli dohlíží pověřená osoba. Neobjevili jsme Ameriku, možná existují i sofistikovanější (ale rozhodně dražší) řešení komplexních vysílacích učeben. ALE! Sbíráme za běhu zkušenosti zejména z oblasti metodiky použití, a co je hlavní, VYUČUJEME!

Samozřejmě se to nikdy zcela nevyrovná standardní výuce. Samozřejmě že to má své limity. Ale umožnilo nám to hned několik podstatných věcí – udržet tempo výuky, pokračovat v probírání dle plánů, i když je vyučující v karanténě a, pro mě velmi podstatná věc, zprostředkovat kontakt těch, kteří jsou doma, se zbytkem třídy. Sebelepší technika je ale k ničemu bez iniciativy, osobního nasazení a chuti pedagogů ji co nejvíce využít. Mám velké štěstí, že jich mám doslova plnou školu. A až jednou skončí doba covidová, z tabulí se stanou projekční plochy v kmenových třídách, zůstane pro nás už zažité tímto způsobem zapojovat do běžné výuky i děti „prostě nemocné“, protože to už nyní řada našich pedagogů běžně dělá.

 

Posted in Archiv Školní rok 2021/2022