Menu Zavřeno

Vánoční vystoupení v „uesbéčku“

Tímto příspěvkem se ještě vracíme do doby předvánoční. Dne 22. prosince se totiž mělo konat vánoční vystoupení třídy 5. B. v nedalekém domově seniorů v Jenštejně. Vzhledem k stále narůstajícím počtům onemocnění Covid- 19 jsme se nakonec s vedením domova domluvili na náhradní variantě, kterou bylo předání nahrávky z vystoupení realizovaného u nás ve škole a předané na USB disku. Mimo samotného představení, které s dětmi nacvičila jejich paní učitelka třídní, jsme pro místní babičky a dědečky vyrobili vánoční přání a dárky.

Poděkování patří všem, kteří se na celém projektu, pod patronací a z iniciativy paní učitelky Radky Johnové, podíleli. Konkrétně tedy 5. B za nacvičené básničky, koledy a hudební doprovod, 3.B a 5. A za výrobu vánočních přání a dárků, paní učitelce Listopadové za nácvik básní a panu učiteli Suchému za nahrávku a její digitální zpracování.

Závěrem velké poděkování našim skvělým paním vychovatelkám v družině: Báře Šimonové, Monice Šmolíkové, Marcele Machaté, Petře Horké, Daně Chudkové a jejich družinovým dětem, které věnovaly na tuto charitativní činnost velkou část svých opravdu podařených výrobků.

Snad v příštím roce, budeme moci zrealizovat podobné vystoupení naživo přímo v Jenštejně.

 

Včera jsme také z domova seniorů obdrželi od babiček a dědečků poděkování. Úsměvy na jejich tvářích jsou nám tou největší odměnou.

 

 

Posted in Archiv Školní rok 2021/2022