Menu Zavřeno

POZOR, ZMĚNA TERMÍNU ZÁJEZDU DO NĚMECKA A FRANCIE

!!!POZOR, ZMĚNA TERMÍNU!!!

Vzhledem k vyhlášení náhradního termínu přijímacích zkoušek na 10. – 11. 5. 2022  posouváme termín zájezdu do Francie na:

 23. 5. – 29. 5. 2022

Původní info:

Komu se nelení, tomu se zelení – a šikovným francouzštinářům a němčinářům už teď můžeme slíbit, že se v květnu budou jen pro ně zelenat překrásné louky bájné Normandie a okolí Norimberku!

Proč jedeme do Francie letos, kdy se jede i do Anglie? Můžete se ptát…

Odpověď je jednoduchá – sliby se mají plnit a protože jsem slíbila letošním deváťákům, že je alespoň jednou vezmu sebou do Francie, ale kvůli koroně minulý rok odjet nebylo možné, svůj slib plním teď. Francii ode mně a vás milých rodičů – dostanou jako dárek za přijímačky.

Nižší ročníky vezmu do Francie na jaře 2023 – tak, jak bylo zvykem před koronou. Tedy v roce, kdy se nejede do Anglie (aby peněženky rodičů příliš netrpěly). Letos se netradičně zastavíme v Německu – je to proto, že budeme brát i pár němčinářů, abychom naplnili autobus a tím pádem jeli za co jak nejnižší cenu. A na co se naši deváťáci mohou těšit?

Vše podstatné naleznou na svých lavicích v pondělí – a vy milí rodiče zde:

https://zszeleneccz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/pavlina_jurzykowska_zszelenec_cz/EZocJWkA5D1AkRnfwZyXYEcBbe4t8-ZCWasee7SgVp28xg?e=NtJooO

Posted in Archiv Školní rok 2021/2022