Menu Zavřeno

ŽLUTÉ ÚTERÝ V 6. A

Žluté úterý často najdeme také pod názvem Šedivé úterý. Letos připadlo na úterý 30. března 2021. V tento den hospodyně uklízely a vymetaly pavučiny. Stejně jako Modré pondělí, tak ani Žluté úterý nebylo nijak výjimečné z hlediska lidových zvyků. Tyto dny měly pouze své názvy a mimo mši svatou se v tyto dny žádné obřady nekonaly. Žluté úterý symbolizovalo zlato, světlo a slunce. Žlutá je jásavá barva i barva zralosti. V křesťanském umění symbolizuje věčnost, ctnost, rozum, úctu, vznešenost, žárlivost, Boží světlo. Proč byla úterý přisuzována i šedivá barva, není známo. V každém případě se do žluté barvy oblékla i celá 6. A – i s paní učitelkou třídní Mgr. Petrou Beňovou.

Posted in Archiv Školní rok 2021/2022, Třídy