Menu Zavřeno

Biologická olympiáda (BiO)

Biologická olympiáda (BiO) je předmětová soutěž ve znalostech z přírodopisu a z biologie určená žákům základních a studentům středních škol. Vychází z obsahu vzdělávacích oborů přírodopis a biologie v rámcových vzdělávacích programech a svým pojetím přispívá k dalšímu rozvíjení klíčových kompetencí. Koncepce BiO je v souladu s Mezinárodní biologickou olympiádou (MBO).

Jedná se o systematickou kontinuálně probíhající mimoškolní činnost, jejímž cílem je vyhledávat talenty, rozvíjet jejich nadání, podporovat odborný růst a další vzdělávání v oboru a nejlepší z nich připravovat na reprezentaci v MBO. Žákům a studentům se zájmem o daný obor zároveň nabízí účelné využití volného času.

Biologická olympiáda je jednotná pro celé území České republiky. Je organizovaná v  kategoriích a soutěžních kolech. Termíny konání jednotlivých kol jsou vyhlašovány každoročně v  Propozicích BiO a jsou závazné. Účast v soutěži je dobrovolná. Zájemci z řad žáků a studentů se přihlásí u pověřeného učitele nebo ředitele školy. Soutěží v kategoriích, které odpovídají jejich ročníku, případně v kategorii vyšší, ale vždy pouze v jedné z nich. Jedná se o soutěž postupovou, soutěžícího proto není možné zařadit do vyššího soutěžního kola přímo. V průběhu soutěže jsou soutěžícím předkládány k řešení soutěžní úlohy.

Naplňování cílů soutěže zajišťují rovněž odborná soustředění, jež jsou dnes standardní součástí Biologické olympiády.

 

https://biologickaolympiada.czu.cz/cs/r-11830-aktualni-rocnik

Posted in Přírodovědná sekce, Projekty žáků