Menu Zavřeno

Aktuální informace pro žáky 9. tříd

Děkujeme všem za přihlášky na prezenční vyučování. Příjem přihlášek byl uzavřen. Nejdůležitější informaci určitě víte – na přijímací řízení jdete 8. června. Střední školy by vás měly vyzvat s informacemi, jak bude přijímací řízení probíhat.
Následující informace se týkají prezenční výuky v naší škole:

Skupina A -9.A Beňová – ČJ – pondělí a středa 8,30 – 12,00
Hejnic – M – úterý a čtvrtek 8,30 – 12,00
pátek: Sládečková (Př,Ch), Ernest (F), Suchánek (AJ)
příchod : 8,30, učebna C2, vchod C, odchod ze školy ( oběd) 12,15

Skupina B -9.B Havelková – ČJ – pondělí a pátek 8,30 – 12,00
Čákorová – M – úterý a středa 8,30 – 12,00
čtvrtek: Sládečková (Př,Ch), Ernest (F), Suchý (D,Z)
příchod : 8,30, učebna A1, vchod A, odchod ze školy ( oběd) 12,15

Pokud chcete chodit do školy pouze v určité dny, je nutné doplnit tuto informaci do dotazníku vašimi zákonnými zástupci. Od 11. do 25.5. jídelna nevaří – bez oběda
V 9.A v pátek a v 9.B ve čtvrtek bude probíhat výuka po hodinách. Vyučující budou v příslušných předmětech probírat látku, kterou ostatní budou dostávat online. Vzhledem k přítomnosti pedagogů je možné dovysvětlit látku, případně upravit známku.

Posted in Třídy