Menu Zavřeno

Co jsme stihli před uzavřením škol z projektu PBIS

PBIS - deník 30. září

 

PROJEKT PBIS – Už jsme začali

  1. Měníme chování žáků.
  2. Snažíme se o pozitivní přístup.
  3. Vedeme žáky školy k vhodným reakcím ve školním prostředí.
  4. Podporujeme uvědomit si vhodné reakce v problémových situacích.
  5. Podporujeme vzorce vhodného chování.
  6. Žáky zapojujeme do utváření prostředí školy.
  7. Svým přístupem zvyšujeme bezpečí ve školním prostředí.
  8. Snažíme se o sjednocení výstupů očekávání.
  9. Společně vytváříme příjemné klima školy.
  10. Spolupracujeme ve škole a chceme spolupracovat i s vámi

CELOROČNÍ TÉMA PROJEKTU: Čas společných kroků

OČEKÁVÁNÍ PRO ZÁŘÍ A ŘÍJEN: Chováme se bezpečně

OČEKÁVÁNÍ PRO LISTOPAD A PROSINEC: Chováme se s respektem a ohleduplně

OČEKÁVÁNÍ PRO LEDEN A ÚNOR: Chováme se odpovědně

OČEKÁVÁNÍ PRO BŘEZEN A DUBEN: Chováme se poctivě

OČEKÁVÁNÍ PRO KVĚTEN A ČERVEN: Spolupracujeme

Tým PBIS (Mgr. M. Havelková, Mgr. M. Listopadová, Mgr. L. Šimáková, Ing. A. Preclíková)

Posted in Archiv Školní rok 2021/2022