Menu Zavřeno

Zápis dětí z Ukrajiny do 1. ročníku ZŠ pro šk. r. 2022/23

Dne 15. 6. 2022 se uskuteční zápis dětí z Ukrajiny do 1. ročníku ZŠ pro šk. r. 2022/23 v ředitelně školy v době od 15.00 – 16.00 hod.

Hlásit se mohou pouze děti ze spádové oblasti, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině nebo děti, kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu. Tato skutečnost se prokazuje vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

Zápis se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016.

V den zápisu je třeba na místě vyplnit žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, na základě které bude vydáno rozhodnutí o přijetí dítěte. Nutno vyplnit zákonným zástupcem dítěte.

Spolu s žádostí předložíte k nahlédnutí:

  • doklad totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce
  • doložení místa pobytu dítěte