Menu Zavřeno

My se školy nebojíme- přijímáme přihlášky na školní rok 2019-2020

Náplň kroužku :       My se školy nebojíme

Náš program provede děti jednotlivými oblastmi, které jsou důležité pro následující školní výkonnost dětí. Děti se budou zcela přirozenou cestou seznamovat se školním prostředím.

Každá lekce je rozdělena na několik částí, které na sebe volně navazují.Během každého setkání se budeme věnovat procvičováním všech důležitých dovedností předškoláka se zaměřením na:

Řečovou výchovu, rozvoj slovní zásoby a reprodukci textu např. pohádky.

  • Grafomotoriku (uvolňovací grafomotorická cvičení, jemná i hrubá motorika).
  • Zrakové vnímání.
  • Sluchové vnímání.
  • Početní představu.
  • Orientaci v prostoru a koordinaci zrakového vnímání a hrubé motoriky.
  • Schopnost komunikovat.
  • Adaptaci na školní prostředí
  • Senzomotorická cvičení

Činnosti budou v průběhu lekce vhodně střídány. Každá lekce je zakončena zadáním domácího úkolu, který bude zhodnocen na následujícím setkání. S dětmi o škole hovořte a vždy si nechte vyprávět jejich zážitky.

Každý předškoláček dostane tužku Stabilo, společně vytvoříme desky na domácí úkoly, které si společně s přezůvkami vždy donesou.

.

Termíny kroužku MY SE ŠKOLY NEBOJÍME

Termíny kroužku pro 1. pololetí – školní rok 2019-2020:
4.10.,18.10.,1.11.,15.11.,29.11.,13.12.,10.1.,24.1.,

Termíny kroužku MY SE ŠKOLY NEBOJÍME pro druhé pololetí školního roku 2019-2020: 7.2.,21.2.,20.3.,3.4.,17.4.,22.5.

 

Přihláška do kroužku

Jméno a příjmení dítěte :

Jméno a příjmení zákonného zástupce :

Telefon :

Dítě bude v 13,45 vyzvedávat : (jméno a příjmení)

 

1. Antošová Veronika
2. Arient Sebastian
3. Bachtíková Kristýna
4. Bartošová Kateřina
5. Bříza Martin
6. Burian Adam
7. Doleži Jakub
8. Fabianová Ella
9. Fialová Renata
10. Formánek Jiří
11. Grisa Michael
12. Hanková Aneta
13. Hanková Aneta
14. Havlová Adéla
15. Horká Zuzana
16. Hummell Michael
17. Hlaváčková Tereza
18. Homfray Filip
19. Horáčková Viktorie
20. Jurzykowski Vojtěch
21. Karásková Laura
22. Karkoška Matěj
23. Klobouček Tomáš
24. Kociánová Anna
25. Kolářová Anna
26. Laník Richard
27. Muzikářová Adéla
28. Pavel Jan
29. Samcová Tereza
30. Šafářová Sofie
31. Šmejkalová Marie
32. Šmolík Marek
33. Štádler Jakub
34. Štědrá Emma
35. Šťovíček Viktor
36. Urbanová Markéta
37. Vávra Jakub